Välkommen att ställa ditt barn i vår kö.

  1. Läs igenom informationen.
  2. Fyll i köanmälan.
  3. Frågor? ring kansliet på 0418-404421.

Välkommen att ställa ditt barn i vår kö.

  1. Läs igenom informationen.
  2. Fyll i köanmälan.
  3. Frågor? ring kansliet på 0418-404421.

Antagning till förskolan

När du ställer ditt barn i vår kö accepterar du förutsättningarna, som i korthet är att Svalövs Montessoriförskola är byggd på samarbete av och med föräldrar men drivs av rektor och utbildad personal som en fristående förskola, utan vinstintresse.

Förskolan har två yngreavdelningar, Blixten och Stjärnan samt tre äldreavdelningar, Molnet, Månen och Solen. De yngre barnen är 1-3 år gamla.

Montessoripedagogik

Avdelningarnas montessorimiljöer är anpassade efter barnens behov av läromedel, undervisning, lek, mat och vila. Dagarna är tidsmässigt indelade i lärpass och aktivitetspass. Montessoripedagogikens kärna utgår från att barn när de lär sig kommer in i ett flyt av koncentration, oavsett ålder. Pedagogernas uppgift är att skapa förutsättning för barnen att öva upp sin koncentration och förmågor genom harmoni och lugn. Detta betyder för er som blivande montessorifamilj, att ni behöver respektera förskolans tider för olika aktiviteter. Mer om en typisk dag finns på http://svalovsmontessori.se/forskola/?page=alltom

Fristående förskola

Svalövs Montessoriförskola är en fristående organisation med i huvudsak samma regler som Svalövs kommun. Vi är dock mycket mindre än en kommun och vi har endast en förskola. På förskolan arbetar 15 pedagoger som är förskollärare eller barnskötare, helst med montessoripåbyggnad. Förskolan har en egen rektor. Anställda ordnar med omsorg, utbildning enligt montessoripedagogik och läroplan, datasystem, frukost, ekonomi, lokalvård och mycket mer. Lunch köps in från Fridhems folkhögskola. Förskolans fastighet ägs av föreningen. Svalövs Kommun har tillsynsansvaret för förskolan, men vill du klaga på något ska du alltid vända dig till förskolans rektor.

Våra föräldrar anmäler omsorgsbehov och rektor beslutar därefter om omsorgstider och abonnemang efter ansökan. Som föräldrar har man informationsansvaret för sitt barns behov och om sitt arbetsliv, studier, flytt eller glädjeämnen som nytillskott i familjen. Ju bättre framförhållning med informationen desto bättre är förutsättningarna för rektor att tillse att allt flyter bra. Generellt gäller att familjer bör ha minst två månaders framförhållning med sin information till verksamheten. E-post är vår huvudsakliga kontaktväg. Du måste alltså ha en e-postadress som fungerar. Mer om vilka abonnemang, avgifter och villkor finns på http://svalovsmontessori.se/forskola/?page=abonnemang

Föreningen

Vår organisationsform är ekonomisk förening. Svalövs Montessori är ett föräldrakooperativ. Den ekonomiska föreningen ägs av föräldrar med barn i förskolan och fritidshemmet, vilket innebär att alla föräldrar har ett gemensamt ansvar i verksamheten, men också en större insyn och möjlighet att påverka. Formell påverkan på verksamheten görs på föreningsstämman, som hålls på våren.

Som förälder i vår förening förväntas du bidra på fixardagar, grillkvällar, avslutningsfika och föreningsstämma. Genom föreningen är det lätt att lära känna andra föräldrar och skapa trivsel och förståelse för andra. Tillsammans lär vi barnen för livet. Att ha skilda åsikter är naturligt, men en av huvuduppgifterna är att hålla sams, likt montessoripedagogikens fredstankar och att komma ihåg att alla föräldrar med barn på Montessori, representerar föreningen. Mer om föreningen finns att läsa på http://svalovsmontessori.se/forening/

Antagningsprocessen

Svalövs Montessori tar i huvudsak in barn till förskolan. Ju tidigare du ställer ditt barn i kö till förskolan desto säkrare är du på att få en plats när antagning sker. Vi tillämpar ett kösystem som innebär att vi i första hand tar in barn som har syskon i föreningen, därefter går vi efter datum för köanmälan. Antagning för inskolning i augusti/september görs i januari och antagning för inskolning i januari görs i oktober. För att få ha barn på förskolan måste barnet vara folkbokförd i Svalövs kommun och en förälder måste vara medlem i föreningen.

Tänk på att

Det viktigaste är att du anger när du vill att ditt barn ska börja hos oss. Du kan när som helst gå in och ändra önskad start. Anger du ett startdatum och avböjer ett antagningsbesked, åker du ur kön. Därför är det vettigt att vara realistisk, och när det närmar sig startdatum kontakta vårt kansli på telefon 0418-404421 om du är tveksam.

Vad händer sen?

När köanmälan lämnas in får du ett e-postmeddelande, med de registrerade uppgifterna. Då vet du att du har ställt ditt barn i kö. Vi har olika antagningsprocesser för förskolan och för skolan. Arbetsgången är följande:

  1. Först händer inte mycket, om det inte är så att vi har ledig plats. Därför ska du ställa ditt barn i kö så tidigt som möjligt - så får du bäst köplats när antagning görs. Undrar du över något, e.xvis. hur lång kön är just nu, om du är osäker på ansökan är rätt gjord osv; - ring oss!
  2. Antagning sker sedan löpande under året när det finns plats - förutom inför höstterminen.
  3. Om ditt barn antas till vår förskola eller skola, sänder vi hem ett brev med rubriken "Antagningsbesked" till vårdnadshavarna.
  4. Får vi tillbaka "Antagningsbeskedet" påskrivet med accept inom den tid beskedet anger, så har ni fått plats. Då får ni ytterligare information inom någon vecka från oss.

Besök

Vi tillåter endast de som står i kö, att efter överenskommelse besöka verksamheten.

Hur lång är kön?

Kön är relativt lång i de åldrar där vi har vårt huvudsakliga intag. Vi kan oftast inte svara på hur man ligger till i kön, förutom när huvudantagningen görs i januari.

Behöver du hjälp?

Då ska du ringa till vårt kansli på telefon 0418-404421.

Har du fler frågor?

Hittar du inte det du söker här på hemsidan, då ska du ringa till förskolans rektor, telefon 0418-404425 eller skriv e-post fskrektor@svalovsmontessori.se

Uppdaterad: den 22 juli 2022.