Svalövs Montessoriförskola

En varm och charmig förskola med fantastisk utemiljö.
två yngrebarnsavdelningar (1-3 år) och tre äldrebarnsavdelningar (3-5 år).
Lugn, trygg och inspirerande verksamhet där varje barn får utvecklas i sin egen takt.

Förskolan invid Svalövs Kyrka

Antagning

Välkommen att ställa ditt barn i kö till förskolan.
Var ute i god tid för att få plats på Svalövs absolut bästa förskola.
Att ställa sitt barn i kö gör man här på hemsidan.
Välkommen!

Framsidan

Varför ska man sätta sina barn på en montessoriförskola?

När en av våra förskollärare nyligen besvarade frågan, vintern 2022/2023, svarade hon.

Genom att sätta ditt barn på en montessoriförskola ger du hen möjlighet att utforska en förberedd miljö där hen kan samla ny kunskap på ett mer konkret sätt. Ditt barn får uppleva lättillgängliga material och uppgifter som är i rätt höjd och får lära sig att upprätthålla ordning och reda genom att var sak har sin plats. Det skapas mer tid för ditt barn och ditt barn sätts i fokus på ett helt annat sätt då vi hela tiden försöker ta vara på barnets inre drivkraft. Att sitta bredvid ditt barn när vi visar en praktisk eller sensorisk övning och att se nyfikenheten hos hen och dess ivrighet att vilja prova själv ger en så mycket tillbaka. Vi ger ditt barn den uppmärksamhet som krävs för att hen ska få möjligheten att fokusera på varje enskild övning. Vi sätter ditt barn i den miljön hen behöver för att klara av en uppgift. När du sätter ditt barn på montessoriförskola förbereder vi ditt barn på vad som hela tiden komma skall. Pedagogerna kommer ständigt vara steget före och veta exakt vad hen ska göra härnäst, eller vad hen inte ska göra härnäst.

Genom åren har jag hört att många föräldrar sagt till mig att det går rykte om "sätt barnen på montessori om du har ett barn med många problem", och "pedagogerna på montessori är stränga". Vi vill inte att föräldrar ska sätta sina barn på montessoriförskola för att de tror vi är mer stränga än någon annan, eller att vi tar hand om barn med problem bättre än någon annan förskola. Av två anledningar. Den första anledningen är att om du sätter dina barn hos oss, ska du göra det för att du själv tror på inriktningen vi jobbar utifrån, och för att du tror att ditt barn kommer trivas hos oss och få ett lustfyllt lärande. Den andra anledningen är att vi som arbetar på montessoriförskola inte är särskilt utbildade i att ta hand om barn med specifika problem. Vi arbetar för att varje barn ska få en noga utvald utbildning anpassad just för det enskilda barnet. Och kanske är det därför många föräldrar tror att vi arbetar specifikt med problembarn. Just för att vi ser barnet och inte problemet? Och just för att vi arbetar med att se runt problemet och försöker få en välfungerande vardag och lustfyllt lärande oavsett barn? Jag skulle inte vilja säga att vi är mer stränga än någon annan. Jag skulle snarare vilja säga att vi skapar en stabil relation till barnet från första dag, vilket gör att barnen har stor tilltro till oss och vi har stor tilltro till dem, vi lär barnen att tro på sig själva.

Vi vill stå för en bred utbildning med stora möjligheter att lära sig och hela tiden utmana barnen i att klara nya saker. Hos oss står barnet i centrum och hen ska ha stort inflytande i sitt eget lärande. Vi sätter stor tilltro till barnet och dess förmåga till eget ansvar. Montessoripedagogiken gör att jag själv som förskollärare ser mitt uppdrag som glädjefyllt och jag får en känsla av att det jag gör är otroligt viktigt.

Vi hjälper barnen att göra det själv.