Inskolning

Vi har en så kallad föräldraaktiv inskolning, då föräldrar och pedagoger gemensamt stöttar barnet i att lära sig gå på förskolan. Det innebär att en förälder är med barnet på förskolan de tre första dagarna. Du som förälder är med i alla situationer under dagen och hjälper ditt barn vid tex blöjbyte, påklädning, matsituation, och tröstar när ditt barn blir ledsen. Det är du som förälder som är tryggheten för ditt barn och som ska visa att förskolan är en rolig plats att vara på, men efterhand får du gärna hålla dig mer i bakgrunden. Vi har ofta flera inskolningar samtidigt och därför är bara en förälder per barn välkomna att vara med under dagen.

Inför första dagen

  1. Ytterkläder och skor efter väder och säsong. Vi är ute varje dag.
  2. Extrakläder (flera tröjor, strumpor, byxor, vantar).
  3. Blöjor (om barnet använder)
  4. Ev napp/snuttefilt/gosedjur.
  5. Ev eget täcke/kudde för de barn som vill ha det som trygghet under vilan (annars har vi här).
  6. Tänk på att namna ditt barns saker!

Yngre barn, 1-2 år, första inskolningsveckan

Dag 1: 8:30- ca 10:30 Förälder är med hela tiden.
Dag 2: 8:30- ca 10:30 Förälder är med hela tiden.
Dag 3: 8:30- ca 10:30 Förälder är med delar av tiden.
Dag 4: 8:30- ca 11:30 Förälder är med delar av tiden.
Dag 5: 8:30- ca 11:30 Förälder är med delar av tiden.

Andra inskolningsveckan av yngre barn är tiderna 8:30 till ca 13:30 och inkluderar att barnen provar att sova middag efter lunch. Du måste finnas tillgänglig så att du snabbt kan komma om det behövs. Det är vanligt att barnet inte somnar första dagarna och i så fall kontaktar vi dig så att barnet kan avsluta dagen tidigare och så gör vi ett nytt försök att sova dagen efter.

Äldre barn, 3-5 år, första inskolningsveckan

Dag 1: 8:30- ca 11:45 Förälder är med hela tiden.
Dag 2: 8:30- ca 11:45 Förälder är med hela tiden.
Dag 3: 8:30- ca 11:45 Förälder är med delar av tiden.
Dag 4: 8:30- ca 13:30 Barnet lämnas på morgonen.
Dag 5: 8:30- ca 13:30 Barnet lämnas på morgonen.

De tre första inskolningsdagarna avslutas efter lunchen. Den tredje dagen brukar föräldern gå ifrån en stund, men kan stanna kvar på förskolan så att du vid behov kan komma tillbaka. Den fjärde dagen lämnas barnet på avdelningen direkt på morgonen och då sker ett tydligt och kort avsked mellan förälder och barn. Du måste finnas tillgänglig så att du snabbt kan komma om det behövs.

Andra inskolningsveckan är det önskvärt att det äldre barnet får mjukstarta med kortare dagar. Äldre barn kan oftast lämnas enligt omsorgsbehov, dvs förälders arbetstid + restid till och från arbete. Vid förälders ledighet/ semester är barnet ledigt från förskolan. För att vi ska kunna bedriva en bra verksamhet för ditt barn är det viktigt att du alltid lämnar och hämtar ditt barn på överenskomna tider och meddelar ändringar så fort du vet. Sjuka barn eller barn som inte mår bra av andra skäl ska stanna hemma. Räkna med att ditt barn kan råka ut för en del sjukdomar under förskoleåren.

Ovanstående inskolningstider gäller oavsett om barnet har heltids eller deltidsabonnemang. Hör av er om ni undrar något. Om ditt barn har allergier så kontakta oss på avdelningen före inskolningen. Ni når oss på telefon 0418-404422.

Abonnemang, Plats och Maxtaxa

Svalövs Montessoriförskola är en fristående förskola med egen antagning och egna villkor. Du förälder, som får förskoleplats för ditt barn hos Svalövs Montessori, blir medlem i Svalövs Montessori Ekonomisk Förening, när du accepterar platsen. Föreningen debiterar dig en årlig medlemsavgift, en medlemsinsats och maxtaxa. Maxtaxan bestäms av Statens Skolverk och Svalövs Kommun. Som fristående förskola måste vi följa Svalövs Kommuns avgiftsregler. Maxtaxan innebär att ett tak satts för hur hög barnavgiften får bli för olika familjer.

Från och med ett års ålder har barn rätt till förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier, eller om barnet har eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Det är rektor i förskolan som beslutar om rätten i detalj. För att rektor ska kunna besluta om rätten i detalj krävs att familjen redovisar sin fulla situation kring föräldraledighet, arbetsplats, arbetstider, studier, m.m. Som förälder kan man kombinera studier, arbete, egenföretagande på många sätt. 100% är dock alltid heltid, och utifrån begreppet heltid tillämpar Svalövs Montessori ett riktmärke om "maximal vistelsetid för ett enskilt barn per vecka". Riktmärket för maximalt nyttjande är 50 närvarotimmar per vecka och 46 närvaroveckor per år. Riktmärket innebär att föräldrar förutsätts samverka så att barnets vistelsetid inte överstiger 10 timmar per dag.

Placeringen av barn i förskolan utgår från barnets bästa. Önskemål går givetvis att föra fram, men det är rektor i förskolan som beslutar både om placering och inskolningsdatum.

Maten i förskolan

Fridhems Folkhögskola lagar förskolans mat sedan många år tillbaka. Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Svalövs Montessori tillämpar pedagogisk lunch, vilket innebär att måltiden är en lärande aktivitet i förskolan. Just därför inkluderas lunch i vår allmänna förskola och den allmänna förskolan är begränsad till tre dagar i veckan, fem timmar per dag.