Vanliga frågor - Storskolan

Nedan är de vanligaste frågorna vi får om betygsårskurserna.
Frågor som berör hela grundskolan hittar du här.

  • Betygssättning
    Betyg sätts utifrån "giltiga och tillförlitliga underlag". Underlagen ska gå att lita på och uttrycka elevens faktiska kunskaper i ämnet.
  • Hemuppgifter
    Hemuppgifter har vi för övning och fördjupning av elevers kunskaper. Det förekommer att inlämningsuppgifter utförs både i skolan och som hemuppgifter. Inlämningsuppgifter är normalt inte betygsgrundande, utan betraktas som övning och inlärning.