Idéburen skola

Svalövs Montessori är en idéell fristående förening utan vinstintresse som bedriver utbildning av barn från 1 års ålder till 15 års ålder med Montessoripedagogiken som grundidé. Vi har inga avgifter i grundskolan. Alla bidrag används i verksamheten.

Till de mest kända personer i världen som har gått i Montessoriskolor hör Googles båda grundare Larry Page och Sergey Brin samt Anne Frank som skrev dagbok under andra världskriget. Alexander Graham Bell och Thomas Edison grundade flera Montessoriskolor utöver att uppfinna både telefonen och lampan.

Maria Montessori grundade pedagogiken och förhållningssättet i början av 1900-talet och det finns idag många montessoriskolor i hela världen. En grundsten i Montessoripedagogiken är ett lärande som stödjer utvecklingen av självständiga människor som är engagerade i sina egna liv. Jämfört med traditionell svensk skola så brukar man säga att barn som går i montessoriskola har större möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar genom:

1 Helhet/Fredstanke

Lärande för livet, och engagerade barn med respekt för och kunskap om våra olikheter stärker den demokratiska grundtanken om helhet och fred.

2 Konkretion/motorik

Teori och praktik hör naturligt ihop varför förståelse och självförtroende skapas genom undervisning som stimulerar alla sinnen genom aktiva upplevelser.

3 Förberedd miljö

Lärmiljön är tydligt anpassad utifrån barnens nivå.

4 Hjälp till självhjälp

Det noga utvalda pedagogiska materialet stimulerar barn att prova, klara och förstå uppgifter.

5 Individualisering och samarbete

Åldersblandade grupper skapar förutsättningar för utvecklande samspel mellan äldre och yngre barn vilket ger större möjligheter till individualisering utifrån barnens olika utvecklingstakt och intressen. Åldersintegration, individualisering och samarbete minskar konkurrens- och tävlingstänk liksom fort-och-fel.

6 Frihet och ansvar

Under pedagogens ledning stärks barnets förmåga att själv planera och styra sin kunskapsinhämtning genom val bland flera alternativa lärmaterial.