Säker skolväg

Tillsammans med föräldrar ansvarar våra medarbetare för att lära eleverna trafikvett och säkert beteende vid hållplatser och i trafiken.

Elever på Mellanskolan får inte röra sig fritt utanför skolans inhängnade område.

För elever i årskurs F-3 gäller särskilt att:

  • Till och från skolan är det vårdnadshavarna som ansvarar för sina barn, dvs gå, cykla eller åka bil till och från skolan är föräldrars ansvar.
  • För de elever som är på fritids gäller nedanstående.
  • Inga elever får gå ner till parkeringen på egen hand, vårdnadshavare eller annan vuxen måste komma in på fritids och hämta.
  • Inga elever får gå själv till stationen eller andra busshållplatser, men, elever får gå med syskon from årskurs 4 och uppåt, om det har meddelats skriftligt i kontaktbok eller via mail i god tid.

För elever som både ledsagas till buss/tåg och har fritidsabonnemang finns det två val:

  1. Vara på fritids tills vuxen hämtar.
  2. Ledsagas till buss/tåg, med tillsyn på skolområdet tills det är dags att gå till buss/tåg.

Inom skolområdet finns en anvisad föräldraparkering vid Storskolan.

Uppdaterad: den 19 december 2023.